Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
Zoeken...
Roxasect Muizenlokdoos pasta 1 stuks
25
%
korting
image
image
image
image
Roxasect Muizenlokdoos pasta 1 stuks
11
.
09
8
.
32
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

Roxasect Muizenlokdoos pasta 1 stuks

Roxasect Muizenlokdoos pasta
Biocide NL-0021775-0001

Roxasect Muizenlokdoos pasta

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)
- Effectief tegen ongedierte
- Lokdoos tegen muizen
- Effectieve werking
- Bestrijdt muizen

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als middel ter bestrijding van huismuizen huismuizen (Mus musculus) in ruimten.

Samenstelling
Werkzame stof: Alfachloralose (CAS-15879-93-3): 4%

Dosering/gebruik
Het middel moet worden uitgelegd in de speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lokaasdozen.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Roxasect muizen lokdoos is een zeer aantrekkelijk lokaas tegen huismuizen dat uitsluitend in afgesloten gebouwen, zoals in huizen of schuren, mag worden toegepast. Het middel werkt snel en doorgaans is een éénmalige consumptie voldoende voor afdoding. Het lokaas in de lokaasdoos bestaat uit een smaakvolle pasta en zit verpakt in zakjes van 10 gram. Het aantal te plaatsen lokaasdozen dient te worden aangepast aan de omvang van de plaag en het bestrijdingsgebied.
De lokaasdozen uitzetten op plaatsen waar de muizen geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden sporen.), in verborgen ruimten zoals verlaagde plafonds en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Waar mogelijk moeten de lokdozen vastgemaakt worden zodat ze niet weggesleept kunnen worden. De
lokdozen niet plaatsen in de buurt van kinderen, (huis)dieren, hete waterafvoersystemen waar het middel met water in contact kan komen, hete leidingen, ovens, etc. Markeer de lokaasdozen zodat het duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Plaats de lokaasdozen op een afstand van 3 meter van elkaar bij een grote muizenpopulatie. Plaats de lokaasdozen op een afstand van 5 meter van elkaar bij een minder grote muizenpopulatie. Afstanden tussen de lokaaspunten moeten gerespecteerd worden.
Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens wekelijks zolang dat het lokaas geconsumeerd wordt. Indien middel beschimmeld of verontreinigd is, de lokaasdoos totaal vervangen.
Indien het lokaas geheel opgegeten is, onmiddellijk een nieuwe lokdoos plaatsen en eventueel meer lokaaspunten inrichten. Als 28 dagen na de start van de behandeling de bestrijding van muizen niet afdoende is gebleken, dient een professionele plaagdierbestrijder ingeschakeld te worden.

INSTRUCTIES VEILIG VERWIJDEREN PRODUCT
Maak de lokaasdozen niet schoon. De verpakking moet niet opnieuw gebruikt worden of worden gerecycled. Niet geconsumeerd lokaas, ongebruikt lokaas en lokaas buiten de lokaasdozen, moet verzameld en weggegooid worden in daartoe bestemde afvalparken en geschikte verzamelpunten. Wanneer de opname van het lokaas is gestopt, de
resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot.
Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Bijzondere gevaren
Zeer giftig voor in het water levendende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelineng
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Waarschuwingen
Bij blootstelling een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Veraiftigingen Informatie Centrum (NVIC)) en beschrijf de situatie (geef informatie over het etiket en beoordeel de mate van blootstelling): BIJ INADEMING: adem frisse lucht in en blijf rustig.
BIJ CONTACT MET DE HUID: verwijder besmette kleding en was de huid met zeep en spoel overvloedig met water. Gebruik geen oplosmiddelen of
verdunners.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: overvloedig spoelen met een straaltje water (lauw indien mogelijk gedurende meerdere minuten, terwijl de oogleden
open zijn onder het straaltje water. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen.
BIJ INSLIKKEN: zoek onmiddellijk medisch advies en toon deze verpakking of etiket. Niet laten braken. Ongeacht de hoeveelheid product die ingenomen is, niet eten of drinken. Plaats het slachtoffer in stabiele zijligging en bescherm hem/haar tegen verwondingen door plotseling bewegingen of stuiptrekkingen. Houdt de ademhaling in de gaten. Volg het advies van de arts.
Neem contact op met 112. Opmerking voor de arts: het product bevat een sedatief en wekt convulsie op van het zenuwstelsel. De bronchiale congestie is snel. De behandeling symptomatisch, er is geen specifiek tegengif.

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van voedsel, drank en dierlijke voedingsmiddelen. Bij gebruik van het product, niet eten, drinken of roken. Niet op oppervlakken leggen die in contact kunnen komen met voedsel
om besmetting van voedsel of dierenvoeding te vermijden. Vermijd toegang tot het product door kinderen, huisdieren en wilde dieren. Plaats de lokaasdoos op plaatsen die beschermd zijn tegen overstroming. Enkel in de originele verpakking
bewaren. Lokaasdozen mogen enkel rodenticiden bevatten. Het dragen van handschoenen is aan te raden. Open de zakjes niet. Handen wassen na gebruik. Verwijder alle vallen en afgedekte lokaasdozen na de behandeling.

Overige informatie
ATTENTIE
Katten en honden tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren en ervoor zorgen dat er zo
weinig mogelijk ander voedsel voor de muizen beschikbaar is. In de meeste gevallen zal de
bestrijding met behulp van dit middel binnen 10 dagen voltooid zijn. Indien na 10 dagen nog
activiteit van muizen wordt waargenomen, moet de mogelijke oorzaak hiervan worden onderzocht en
maatregelen worden getroffen. Maatregelen (laten) treffen In het belang van muiswering (ingangen
afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten muizen aanwezig zijn
zullen de resultaten slechts blijvend zijn wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

Roxasect Tegen wespennesten 400 milliliter

10
.
09
7
.
57
25
%
korting
image

Roxasect Muizenlokdoos pasta 1 stuks

11
.
09
8
.
32
25
%
korting