Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
Zoeken...
HG X tegen houtworm 500 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
HG X tegen houtworm 500 milliliter

500 Milliliter

18
.
09
HGX houtwormmiddel verdelgt houtworm en andere houtaantastende insekten zoals bijvoorbeeld huisboktor en spinthoutkever.
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Bekijk alles van:

HG

Gegevens

HG X tegen houtworm 500 milliliter

HG X tegen houtworm
Biocide 13474N

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

HGX tegen houtworm is een effectieve manier voor het bestrijden van houtworm en andere hout aantastende insecten zoals de huisboktor en spinthoutkever. Ook voorkomt het gedurende een lange periode heraantasting door deze insecten. Het product is het vlekvrij, nagenoeg reukloos en tast het de ozonlaag niet aan.
Tast de ozonlaag niet aan

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast. Behandeling en opslag van hout dienen plaats te vinden onder dak en/of boven een vloeistofdichte vloer. Lozing op het riool van het middel is niet toegestaan. Resten die het middel bevatten dienen te worden verwijderd als chemisch afval.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Samenstelling
Werkzame stof: Permethrin 2g/liter Andere zeer giftige, bijtende of schadelijke stoffen: kerosin, lichte fractie, met waterstof behandeld.

Dosering/gebruik
Ontdoe het te behandelen oppervlak vooraf van stof, vuil en boormeel. Verwijder tevens door middel van schuren of een verfafbijtmiddel eventueel aanwezige beits, verf of waslagen. Bespuit het hout of breng het product aan met een kwastje. Laat het behandelde hout vervolgens 48 uur drogen. Daarna kan iedere gewenste afwerking plaatsvinden.

Bijzondere gevaren
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken
EUH205: Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P262: Contact met de ogen, huid of kleding vermijden
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P273: Voorkom lozing in het milieu
P301+P310 Na inslikken" Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
P331: Geen braken opwekken
P501: Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving
Bevat kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 Milliliter
4
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 Milliliter
3
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 Liter
8
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
69
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 Milliliter
4
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 Milliliter
9
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco wasmiddeltoevoeging stinkend wasgoed 500 milliliter

500 Milliliter
7
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco vloerreiniger 1 liter

1 Liter
5
.
89
2e
Halve
Prijs