Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
Zoeken...
HG X kruipend ongedierte spray 400 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
HG X kruipend ongedierte spray 400 milliliter

400 Milliliter

15
.
39
HG X Spray tegen kruipend ongedierte
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Bekijk alles van:

HG

Gegevens

HG X kruipend ongedierte spray 400 milliliter

HG X kruipend ongedierte spray
Biocide 12910N

HG X Spray tegen kruipend ongedierte
4 - 6 weken werkzaam
Vlekvrij

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De
gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Samenstelling
Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0.05%.

Dosering/gebruik
Goed schudden voor gebruik.
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.
Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen.

Kruipende insecten (zoals vlooien en kakkerlakken)
Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling van (honden- en katten) vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen.
Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen.
Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval.

Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden

Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren

Veiligheidsaanbevelineng
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol.
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208- Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211- Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251- Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122  °F.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Overige informatie
Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 Milliliter
4
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 Milliliter
3
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 Liter
8
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
69
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 Milliliter
4
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 Milliliter
9
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 Milliliter
5
.
99
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco wasmiddeltoevoeging stinkend wasgoed 500 milliliter

500 Milliliter
7
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco vloerreiniger 1 liter

1 Liter
5
.
89
2e
Halve
Prijs