Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Schoendeo 250 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
image
image
image
HG Schoendeo 250 milliliter
8
.
79
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Schoendeo 250 milliliter

HG Schoendeo

HG schoendeo is speciaal ontwikkeld om zweetgeur in schoenen effectief te neutraliseren en de schoenen voor lange tijd weer een aangenaam frisse geur te geven. De schoenverfrisser van HG is geschikt voor alle soorten schoenen, sportschoenen en sneakers.

samenstelling
Parfums: 3-methyl-4(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, Citronellol, Coumarin, (R)-p-Mentha-1,8-diene, Geraniol, a-hexylcinnamaldehyde.

Gebruik
Volg onderstaande stappen voor het verwijderen van stank door het gebruik van de HG schoenen deo. 1. Spuit de binnenkant van de schoen 2 à 3x in met de schoenverfrisser, van de punt naar de hak 2. Houd de stinkschoenen op de kop om goed in de punt te kunnen sprayen met de schoenen deo. 3. Laat de schoenen goed laten drogen voor u ze weer aantrekt. De HG schoendeo is alleen voor de binnenkant van de schoenen. Bij gebruik van schoenspanners, de schoenverfrisser eerst laten drogen voordat u de schoenspanners gebruikt.

Waarschuwingen
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritaties. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208 - Bevat Benzyl Salicylate en 1 -(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: propaan-2-ol EINECS: 200-661-7. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademing van spuitnevel vermijden. P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P304+P340 - Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 - Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 - Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
69
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs