Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Roestvlekken verwijderaar 500 milliliter
image
image
image
HG Roestvlekken verwijderaar 500 milliliter
19
.
49
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Roestvlekken verwijderaar 500 milliliter

HG Roestvlekken verwijderaar

Deze roestvlekken verwijderaar bevat geen zuren en is dus niet alleen absoluut veilig voor keramische tegels, beton, dakpannen, metaal en hout, maar is ook een veilige roestverwijderaar voor marmer, hardsteen, betonsteen en ander kalkhoudend steen.

Gebruik
Roestvlekken eenvoudig en veilig verwijderen? Volg onderstaande stappen voor een juist gebruik van HG roestvlekken verwijderaar. 1. Gebruik HG roestvlekken verwijderaar op een droge ondergrond. 2. Spuit het op de oxidatie of roestvlekken, zodanig dat deze volledig bedekt zijn met vloeistof. Er zal een verkleuring optreden, welke bij ijzerroest paars zal zijn. 3. Laat het ongeveer 5 minuten inwerken. De inwerktijd kan verlengd worden naar 15 minuten, maar voorkom indroging. Spuit desnoods tussentijds meer roestverwijderaar op de oxidatie of roestvlekken. 4. Neem na het inwerken de vloeistof op met een tissue of een doek. 5. Spoel, voordat het behandelde oppervlak droog wordt, altijd grondig na met een ruime hoeveelheid water totdat de verkleuringen zijn verdwenen.

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens gebruik in ruimtes goed ventileren. WAARSCHUWING H302- Schadelijk bij inslikken. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P312- NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: (2-hydroxyethyl) ammonium mercaptoacetaat EINECS 204-815-4

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten