Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Olie & vetvlek absorbeerder 250 milliliter
image
image
image
image
HG Olie & vetvlek absorbeerder 250 milliliter
15
.
89
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Olie & vetvlek absorbeerder 250 milliliter

HG Olie & vetvlek absorbeerder

HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder verwijdert olie- & vetvlekken uit steenachtige ondergronden zoals plavuizen, terra cotta, marmer, kalkzandsteen en andere natuursteensoorten alsmede cementvloeren en betonvloeren. Deze olie- & vetvlekken verwijderaar zuigt de olie of het vet uit de steen en is daardoor zelfwerkend.

samenstelling
Bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen >30%

Gebruik
Volg onderstaande stappen om gemakkelijk en snel alle soorten olievlekken en vetvlekken te verwijderen met HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder (product 42). 1. Voor gebruik eerst goed roeren. 2. Breng vervolgens een dikke laag van circa een halve centimeter HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder aan op de vlek met behulp van een spatel of een lepel. 3. Wacht tot het geheel is opgedroogd en er een eenvoudig te verwijderen plakkaat ontstaat. 4. Verwijder eventuele restanten van het plakkaat met een natte doek.

Waarschuwingen
Indien dit product wordt gebruikt op oppervlakken die voorzien zijn van een beschermfilm, dient deze beschermfilm naderhand opnieuw aangebracht te worden. H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0,1% benzene EINECS: 920-750-0 P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten