Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Natuursteen kleurvlek verwijderaar 500 milliliter
image
image
image
image
HG Natuursteen kleurvlek verwijderaar 500 milliliter
9
.
59
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Natuursteen kleurvlek verwijderaar 500 milliliter

HG Natuursteen kleurvlek verwijderaar

Vlekken in natuursteen verwijderen? HG natuursteen kleurvlekken verwijderaar verwijdert op eenvoudige wijze vlekken van koffie, thee, wijn, cola en andere gekleurde vlekken uit marmer en alle andere kalkhoudende natuursteenvloeren.

samenstelling
Bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen <5%

Gebruik
Volg onderstaande stappen voor het eenvoudig verwijderen van kleurvlekken uit marmer en andere kalkhoudende natuursteenvloeren met HG kleurvlekken verwijderaar (product 41). 1. Besproei de ondergrond vanaf 3 à 5cm met HG kleurvlekken verwijderaar en laat het aansluitend 30 minuten inwerken. 2. Neem vervolgens het besproeide oppervlak af met een spons en water. 3. Bij sterke vervuiling de behandeling desgewenst na 30 minuten herhalen.

Waarschuwingen
Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Dit product kan bleekvlekken veroorzaken op andere materialen zoals kleding, metalen en verwerk. Draag tijden het gebruik van dit product rubber/plastic handschoenen. Vooraf altijd uitproberen op een kleine onopvallende plaats. Dit product verwijdert geen vlekken veroorzaakt door vetten, oliën of roestvlekken. Oudere vlekken zijn mogelijk moeilijker, of zelfs niet te verwijderen. Toplaagbeschadigingen als gevolg van etsing door zuren zoals frisdranken of wijn, worden met dit product niet verwijderd. WAARSCHUWING H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten