Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Natuursteen badkamer reiniger 500 milliliter
image
image
image
HG Natuursteen badkamer reiniger 500 milliliter
7
.
29
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Natuursteen badkamer reiniger 500 milliliter

HG Natuursteen badkamer reiniger

Deze sterk geconcentreerde badkamer reinigingsmiddel verwijdert effectief hardnekkig vuil zoals zeepresten, huidvetten en lichte kalkaanslag. Ook perfect voor verwijderen van lichte kalkaanslag op het natuursteen.

samenstelling
Bevat o.a.: Anionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15% Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten <5% Conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, parfums

Gebruik
Volg onderstaande stappen om marmer en ander natuursteen in uw badkamer regelmatig op een veilige manier te reinigen met HG natuursteen badkamerreiniger: Reinigen van wanden: 1. Doe een paar druppels van HG natuursteen badkamerreiniger op een vochtige spons. 2. Maak het oppervlak goed schoon en spoel vervolgens na met schoon water (vochtig afnemen kan ook) Reinigen van vloeren: 1. Los 50ml (een half kopje) HG natuursteen badkamerreiniger op in een halve emmer (5L) lauw water. 2. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen mop of dweil en spoel deze regelmatig goed uit in de gemaakte oplossing. 3. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen.

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. GEVAAR H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat o.a.: Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, sulfaten, natrium zouten CAS: 68891-38-3, Amiden, C8-18 (even genummerd) en C18-onverzadigd, N,N-bis(hydroxyethyl) CAS: 68155-07-7.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten