Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Kachelruitjes reiniger 500 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
HG Kachelruitjes reiniger 500 milliliter
9
.
79
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Kachelruitjes reiniger 500 milliliter

HG Kachelruitjes reiniger

Een kachelruit schoonmaken? HG kachelruitjesreiniger verwijdert doeltreffend alle hardnekkige vervuilingen in een handomdraai. Denk hierbij aan roet, vet en teer van ruiten van kachels en haarden. HG kachelruitjes reiniger maakt snel en gemakkelijk ieder haardvenster schoon. Kachelruitjes lijken weer als nieuw met HG kachelruitjesreiniger. Daarnaast is deze kachelruitenreiniger ook geschikt voor het verwijderen van lichte roetaanslag op bakstenen.

samenstelling
Bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten <5%

Gebruik
Volg onderstaande stappen om de kachelruitjes weer glanzend schoon te krijgen met de HG kachelruitjesreiniger: 1. Het te behandelen oppervlak dient koud (of hooguit lauw) te zijn voordat er begonnen wordt met de behandeling. 2. Spray de kachelruitreiniger op de kachelruiten. 3. Laat dit 3 tot 5 minuten inwerken en neem het vervolgens af met een natte spons. 4. Bij hardnekkige vervuiling op de kachelruitjes de behandeling herhalen. 5. Resultaat: uw kachelruitjes zijn weer vrij van roet en aanslag!

Waarschuwingen
Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet toepassen op marmer en ander kalkhoudend natuursteen, onbehandeld aluminium en kunststof oppervlakken. De omgeving afschermen. Uitlopen van vloeistof vermijden. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Natriumhydroxide EINECS: 215-185-5, D-Glucopyranose, oligomeren, decyl octyl glycosiden EINECS: 500-220-1, Natrium etasulfaat EINECS: 204-812-8.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
69
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs