Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Haarontstopper 450 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
HG Haarontstopper 450 milliliter
9
.
79
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Haarontstopper 450 milliliter

HG Haarontstopper

Doucheputje verstopt? In de badkamer zijn haren dé veroorzaker van verstopping in de afvoerleidingen van zowel de wasbak, de douche en het bad. Dit wordt dan nog eens verergerd door de zeepresten, huidvetten en tandpasta die daardoor vastgehouden worden. Daardoor is het ontstoppen vaak een smerig klusje. Gelukkig is er HG haarontstopper, die naast de doucheput ontstoppen ook geschikt is voor de wasbak of het ligbad ontstoppen. HG haarontstopper is versterkt met kaliumhydroxide en maakt daardoor snel en effectief korte metten met haren en lost zeepresten op, evenals alle materialen die door de haren worden tegengehouden. HG haarontstopper is heel gemakkelijk in gebruik voor verstoppingen van de afvoer in de badkamer. Dankzij de 2 componenten is het uiterst effectief in het verwijderen van haren, zeepresten, huidvetten en tandpasta.

samenstelling
Bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen <5%

Gebruik
Volg onderstaande stappen voor het ontstoppen van de wasbak, het doucheputje of het bad met gebruik van HG haarontstopper. 1. Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat, dit eerst zo veel mogelijk verwijderen. 2. Giet voorzichtig de gehele inhoud van fles 1 in de verstopte afvoer en daarna voorzichtig de gehele inhoud van fles 2. 3. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. 4. Spoel tot slot na met een ruime hoeveelheid water.

Waarschuwingen
Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Flessen altijd koel, donker en rechtop bewaren. Indien de verstopping met dit HG product niet te verwijderen is, is de verstopping niet veroorzaakt door haar en adviseren wij u een professionele loodgieter de afvoer te laten ontstoppen. Deze persoon vooraf attenderen op het gebruik van HG haarontstopper, aangezien dit nog in de leidingen aanwezig kan zijn. Niet geschikt voor leidingen van aluminium en zink. Dit product verwijdert geen verstoppingen die veroorzaakt worden door bouwafval, metalen voorwerpen, schoonmaakdoekjes, maandverband of soortgelijke niet-afbreekbare materialen. H302- Schadelijk bij inslikken. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P312- NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: kaliumhydroxide, EINECS 215-181-3.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs