Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Grafsteenreiniger 500 milliliter
image
HG Grafsteenreiniger 500 milliliter
8
.
49
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Grafsteenreiniger 500 milliliter

HG Grafsteenreiniger

HG grafsteenreiniger verwijdert grondig en probleemloos aanslag, vuil en vlekken als gevolg van atmosferische verontreiniging of door uitwerpselen van vogels. Het product is geschikt voor marmer, blauwe hardsteen en andere natuurstenen grafstenen, stucwerk en muren. Een halve liter is goed voor ongeveer 3m².

samenstelling
bevat o.a. anionogene oppervlakte actieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%

Gebruik
Spray de vervuilde plekken vanaf 5cm afstand in met HG grafsteenreiniger. Laat het ongeveer 25 minuten intrekken. Verwijder eventueel achtergebleven vervuiling met een doek of borstel en spoel vervolgens het oppervlak na met ruim water. Bij bijzonder hardnekkige vervuiling de behandeling na ongeveer 30 minuten herhalen.

Waarschuwingen
H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen. P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Fabrikant
HG International b.v. , Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten