Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Duo ontstopper 1 liter
2e
Halve
Prijs
image
HG Duo ontstopper 1 liter
13
.
29
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Duo ontstopper 1 liter

HG Duo ontstopper

Heeft u een zeer krachtige afvoerontstopper nodig? Maak korte metten met de meest hardnekkige verstopping met behulp van deze uiterst krachtige ontstopper. HG duo ontstopper is namelijk gebaseerd op een unieke 2 componenten technologie waarmee zelfs de verschillende soorten hardnekkige verstoppingen effectief verholpen kunnen worden. Het is veilig in gebruik en ook veilig voor alle afvoerleidingen. Beide componenten zijn gebruiksklaar en hoeven niet verdund te worden, waardoor er minder kans is op spatten. Ook bruist of spat onze krachtige ontstopper niet als deze in de afvoer wordt gegoten.

samenstelling
Bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen <5%

Gebruik
Afhankelijk van waar de verstopping zich bevindt zijn er verschillende werkwijzen. Lees hieronder de instructies voor het gebruik van HG duo ontstopper in de keuken of badkamer. Bij een verstopping in de keuken: 1. Haal eerst zo veel mogelijk water weg dat niet meer wegloopt. 2. Giet voorzichtig 1 deel duo ontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer. 3. Giet voorzichtig 2 delen (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer. 4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. 6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water. Bij een verstopping in de badkamer: 1. Haal zo veel mogelijk water weg dat niet meer vanzelf wegloopt uit de wasbak, douchebak of het bad. 2. Giet voorzichtig 2 delen van de afvoerontstopper (zie maatstrepen op de fles) van fles A (rode fles) in de verstopte afvoer. 3. Giet voorzichtig 1 deel (zie maatstrepen op de fles) van fles B (paarse fles) in de verstopte afvoer. 4. Laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt opgelost. Indien mogelijk, toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken. 5. Spoel na met een ruime hoeveelheid water en giet vervolgens voorzichtig het restant aan vloeistof van fles A en daarna het restant van fles B in de afvoer om een optimale nawerking te verkrijgen. 6. Laat ook dit 1 uur inwerken en spoel vervolgens na met een ruime hoeveelheid water.

Waarschuwingen
Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Flessen altijd koel, donker en rechtop bewaren. Niet geschikt voor leidingen van aluminium en zink. Indien door het gebruik van dit product de verstopping onverhoopt toch niet is verholpen en een professionele loodgieter ingeschakeld wordt, deze persoon vooraf attenderen op het gebruik van HG duo ontstopper extreem sterk, aangezien dit nog in de leidingen aanwezig kan zijn. Dit product verwijdert geen verstoppingen die veroorzaakt worden door bouwafval, metalen voorwerpen, schoonmaakdoekjes, maandverband of soortgelijke niet-afbreekbare materialen. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.

Fabrikant
HG International B.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs