Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
Zoeken...
HG Barbecue reiniger 500 milliliter
image
HG Barbecue reiniger 500 milliliter

500 ml

8
.
49
HG barbecuereiniger verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet van de barbecue.
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Bekijk alles van:

HG

Gegevens

HG Barbecue reiniger 500 milliliter

HG Barbecue reiniger
HG barbecuereiniger verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet van de barbecue.

samenstelling
bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten < 5%

Gebruik
De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de vloeistof zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontluchtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpijpje. Spray de HG "barbecuereiniger" op het te reinigen oppervlak. Laat het product 3-5 minuten inwerken. Zo nodig boenen met een borstel of schuurspons. Spoel hierna de behandelde onderdelen met warm water schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de behandeling eventueel enige malen herhalen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).

Waarschuwingen
H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bevat: natrium hydroxide
EINECS; 215-185-5

Fabrikant
HG International BV, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten