Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Afvoerstank verwijderaar 500 gram
2e
Halve
Prijs
image
HG Afvoerstank verwijderaar 500 gram
5
.
99
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Afvoerstank verwijderaar 500 gram

HG Afvoerstank verwijderaar

HG afvoerstank verwijderaar laat een stinkende afvoer in de keuken of badkamer eenvoudig weer lekker ruiken. De afvoer kan gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand. Gelukkig verwijdert dit product in een handomdraai de vervuiling in de gootsteen of afvoer die de stank veroorzaakt, waardoor de afvoer weer fris gaat ruiken. - Reinigt en ontgeurt - Zelfwerkend, in 30 minuten stankvrij - Voor 10 behandelingen

samenstelling
Bevat o.a. zuurstofbleekmiddel >30%, Parfums Bevat: Natriumpercabonaat CAS: 15630-89-4 en natriumhydroxide CAS: 1310-73-2.

Gebruik
Spoel de afvoer eerst door met heet water. Doseer 50gr (5 dopjes) korrels van HG afvoerstank verwijderaar direct in de afvoer. Laat dit een half uur inwerken. Spoel vervolgens grondig en ruim na met heet water. Indien er gemorst wordt met de afvoerstank verwijderaar dit direct verwijderen met water. Als de vaatwasser aangesloten is op de afvoer van de keuken, dan dit product niet gebruiken. Hierdoor worden de korrels vroegtijdig weggespoeld, wat de werking negatief beïnvloedt. Attentie: Spoel eventuele restjes op het atvoerrooster of in de spoel- of wasbak direct weg met heet water. Gebruik hierbij niet teveel water, want dan wordt het product uit de sifon gespoeld en is de werking minder goed. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 Consumenten informatieblad is te verkrijgen op vvww.HG.eu

Waarschuwingen
H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (Of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Natriumpercabonaat CAS: 15630-89-4 en natriumhydroxide CAS: 1310-73-2.

Fabrikant
HG International BV, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
79
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs