Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG 4-in-1 Beschermer voor textiel spray 300 milliliter
2e
Halve
Prijs
image
HG 4-in-1 Beschermer voor textiel spray 300 milliliter
9
.
29
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG 4-in-1 Beschermer voor textiel spray 300 milliliter

HG 4-in-1 Beschermer voor textiel spray

HG 4 in 1 beschermer voor textiel beschermt textiel doeltreffend en eenvoudig tegen de meeste vlekken. Deze textiel bescherming maakt tegelijkertijd het materiaal waterafstotend. Koffievlekken, theevlekken, olievlekken, vetvlekken en wijnvlekken kunnen na een behandeling met onze textiel bescherming simpel met een goed absorberende tissue weg gedept worden. Zonder de bescherming van HG 4 in 1 beschermer voor textiel kunnen vloeistoffen en vuil namelijk tot diep in de vezels van textiel dringen. Vervolgens wordt het dan moeilijk, of zelfs onmogelijk, om deze vlekken te verwijderen. De textiel bescherming is geschikt voor onder andere tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelstoffering, gordijnen, (linnen) schoenen, regenkleding en sportkleding.

samenstelling
Bevat o.a.: Alifatische koolwaterstoffen >30% Bevat Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, <2% aromaten EINECS:918-167-1; cyclohexaan EINECS 203-806-2 ; propaan-2-ol EINECS 200-661-7.

Gebruik
Volg onderstaande stappen om textiel doeltreffend en eenvoudig te beschermen tegen vlekken met HG 4 in 1 beschermer voor textiel: Zorg ervoor dat het te behandelen materiaal schoon en droog is. Houd de spuitbus zoveel mogelijk rechtop en spuit op ongeveer 20cm afstand het product in gelijkmatige banen op het te behandelen stuk textiel. Voorkom overdosering. Laat het ongeveer een uur drogen Het materiaal is nu weer klaar voor gebruik, krachtig beschermd tegen vuil en het laat geen water meer door! De inhoud van de bus is voldoende voor ca. 3,5m2.

Waarschuwingen
H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. H229- Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315- Veroorzaakt huidirritatie H319- Verooraakt ernstige oogirrittatie H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschkking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P261- Inademing van spuitnevel vermijden. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving. P210- Verwijderd tmden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211- Niet in een vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten. P251- Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412- Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 500C/122°F. Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.hg.eu

Fabrikant
HG International BV, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Onderdeel van deze actie

Alle producten
image

HG Desinfectie reiniger 500 milliliter

500 ml
4
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Op reis wasje 200 milliliter

200 ml
3
.
69
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ontstopper 1 liter

1 liter
8
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco badkamerreiniger 500 milliliter

500 ml
7
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kalkverwijderaar 500 milliliter

500 ml
5
.
29
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco toiletgel 500 milliliter

500 ml
3
.
89
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco kookplaatreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco keukenreiniger 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco ovenreiniger 500 milliliter

500 ml
9
.
19
2e
Halve
Prijs
image

HG Eco koffiemachine ontkalker citroenzuur 500 milliliter

500 ml
5
.
59
2e
Halve
Prijs