Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie

1 OP DE 5 VROUWEN PROBEERT OVERGANG UIT TE STELLEN

DA Drogist liet recent een onderzoek doen naar gezondheidsthema’s waarover we minder makkelijk praten. Zoals de overgang en incontinentie. Algemeen directeur Ruud van Munster van DA: “Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat 1 op de 5 vrouwen de overgang overweegt uit te stellen. En dat 2 van de 3 vrouwen met overgangsklachten geen advies zoekt. Dat zijn opvallende cijfers waar we wat mee kunnen. DA wil lastige thema’s bespreekbaar maken en de drempel naar betere zelfzorg verlagen”.

Voorlichting en zelfzorg bij de overgang

De overgang is geen onbekend begrip. 61% van de vrouwelijke respondenten geeft aan op dit moment of in het verleden klachten te hebben (gehad). Toch heeft maar 1 op de 3 vrouwen met klachten maatregelen getroffen en oplossingen gezocht. Dit komt met name omdat de klachten als natuurlijk of niet ernstig genoeg worden beschouwd om advies over te vragen. DA ziet hierbij een duidelijke rol voor betere voorlichting en zelfzorg en daarmee verbetering van de fysieke en mentale gezondheid. Opvallende uitkomst is dat 1 op de 5 vrouwen het doorslikken van de anticonceptiepil in overweging neemt om de overgang uit te kunnen stellen.
Ook weet maar de helft van de ondervraagden dat de overgang ook bij mannen kan voorkomen. Opvallend genoeg zijn het vaker mannen die hier niet van op de hoogte zijn (53%). De overgang bij mannen is minder bekend bij 40-54 jarigen (55%) dan onder 55-70 jarigen (46%).

Geen advies bij incontinentie

Zeker 1 op de 3 vrouwen heeft op dit moment last van incontinentie of heeft hier in het verleden mee te maken gehad. Van deze groep neemt 39% geen maatregelen tegen de klachten. De top 3 van meest voorkomende klachten is: inspannings-incontinentie (60%), algemeen onvrijwillig verlies van urine (48%) en aandrang-incontinentie (32%).
Met name de jongere leeftijdsgroepen gaan niet op zoek naar advies en oplossingen tegen het ongemak. Reden hiervoor is dat men de klachten niet als erg genoeg beschouwd om in actie te komen. Terwijl toch de helft van de ondervraagden bang is voor ongelukjes. Ook hier ziet DA een kans voor betere voorlichting en laagdrempelige adviezen over incontinentieproducten en leefstijl bij incontinentie.

Taboe op het werk

Over het algemeen vinden respondenten het belangrijk om te kunnen praten over fysiek of mentaal ongemak. Toch is 53% niet altijd open over klachten tegenover anderen. Vrouwen praten makkelijker over de overgang dan mannen en dan het liefst in vertrouwde kring van vrienden en familie. Incontinentie is een thema waar nog steeds niet makkelijk over wordt gesproken.
Opvallend veel ondervraagden geven aan het moeilijk te vinden om in professionele setting te praten over fysieke en mentale ongemakken. Wat DA betreft ligt hier een taak voor medewerkers én werkgevers, omdat veel klachten ook tijdens werktijd worden ervaren. Ruud van Munster: “Dit is een opvallende uitkomst en voor werkgevers zeer relevant. Meer aandacht voor positieve gezondheid op het werk, zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.”

Deskundig advies en zelfmonitoring

Met de uitkomsten van het onderzoek wil DA nog meer aandacht besteden aan deskundig gezondheidsadvies en uitgebreidere zelfzorg om gezondheidsklachten te verminderen en beter te behandelen. Met de focus op gezondheidschecks en zelfmonitoring als belangrijke stap naar een positieve gezondheid.

Onderzoek

Het onderzoek door DA Drogist is uitgevoerd door Q&A Insights & Consultancy en JUMP! RETAIL onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal hebben 838 consumenten deelgenomen, waarvan 51% vrouwen en 49% mannen. De rapportage van het onderzoek is hieronder te lezen.