Terugroepactie Bronchostop Direct Nacht 5 in 1. Klik hier voor meer informatie

Een verstuiking ontstaat door een verkeerde beweging van het gewricht. Hierdoor raakt het weefsel rondom het gewricht beschadigd. DA legt uit wat je in dit geval moet doen.


Wat is een verstuiking?

Bij een verstuiking (of ‘verzwikking’) maakt het gewricht een geforceerde beweging. Hierdoor worden de weefsels en de banden rondom het gewricht opgerekt en raken ze beschadigd. Je voelt pijn (vooral tijdens belasting) en er is vaak sprake van zwelling. Het bewegen van het gewricht wordt moeilijker en pijnlijk.

Verstuikte enkel

Verstuikingen komen vaak voor in de enkel. Een verstuikte enkel kan ontstaan als je je verstapt of als de voet zijwaarts kantelt. Je voelt dan een scherpte pijn aan de buitenkant van je enkel. Meestal neemt de pijn na een paar minuten wat af en kun je weer voorzichtig lopen.

De kans op verstuiking van de enkel is groter bij:

• Een verminderd evenwicht.

• Wandelen, lopen of sporten op een ongelijke grond.

• Sporten waarbij mensen tegen elkaar botsen (zoals voetbal of volleybal.)

• Mensen die al eens eerder een verstuikte enkel hebben gehad.

Wat moet je doen bij een verstuiking of kneuzing?

Om je verstuiking of kneuzing zo goed mogelijk te behandelen kan je het beste onderstaande stappen volgen:

Stap 1 - Koelen

  1. Koel de plek 10 tot 20 minuten met een coldpack of ijs. Stop met koelen als de pijn toeneemt.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.

Stap 2 - Steun / druk

  1. Als je klaar bent met koelen, kun je een steunverband gebruiken. Wikkel het windsel zoveel mogelijk “dakpansgewijs”: met slagen die elkaar gedeeltelijk overlappen. Trek het windsel lichtjes aan, zodat het niet afknelt. Gebruik een 5m x 6cm windsel voor de pols / ellenboog en een 5m x 8cm voor de enkel / knie.

Stap 3 - Fixeren

  1. Je kunt het steunwindsel vastzetten met een hechtpleister. Scheur de benodigde hoeveelheid hechtpleister af en plaats één kant aan het einde van het windsel. Trek de pleister voorzichtig aan en bevestig de andere zijde aan de andere kant van het windsel.

Stap 4 - Nazorg

  1. Als je veel last van pijn hebt, kun je paracetamol nemen.
  2. Het is belangrijk om voldoende rust te nemen en het geblesseerde gewicht niet te belasten. Houd het geblesseerde lichaamsdeel omhoog. Na een paar dagen kun je het gewricht weer licht belasten, dit bevordert het herstel. Neem contact op met de huisarts als je onmogelijk (zonder hulp) kunt lopen of als de pijn of zwelling na vier dagen nog niet minder is geworden.

Wat is het verschil tussen een verstuiking en een kneuzing?

Een verstuiking en een kneuzing lijken op elkaar en worden regelmatig door elkaar gehaald. In beide gevallen treedt er vaak zwelling en verkleuring op (een blauwe plek). Toch zijn de verwondingen verschillend. Zo komt een verstuiking alleen bij gewrichten voor en kunnen kneuzingen overal ontstaan.

Een kneuzing komt door een uitwendige reden, zoals door een val of nadat je je gestoten hebt. Het onderhuidse weefsel raakt beschadigd, waardoor zwelling en blauwe plekken kunnen ontstaan. Een verstuiking heeft een inwendige oorzaak en ontstaat door een verkeerde beweging van een gewricht.