Wat zijn normale bloedsuikerwaarden?

Het bloedsuikergehalte is de hoeveelheid glucose in het bloed. Het is belangrijk dat de waarden in je bloed niet te hoog of te laag zijn. DA legt uit wat normale waarden zijn.

Wat is bloedsuiker?
Bloedsuiker is brandstof voor het lichaam. Je lichaam haalt het voornamelijk uit voedsel. De koolhydraten die je eet worden in je maag en darmen omgezet in glucose (suiker). Glucose wordt in het bloed opgenomen en gaat zo het lichaam door. Het geeft de lichaamscellen energie.

Het lichaam is continu bezig om de juiste hoeveelheid glucose in het bloed te krijgen. Als je iets eet dat koolhydraten bevat, stijgt het bloedsuikergehalte. Insuline zorgt ervoor dat de koolhydraten omgezet worden in glucose. Zo houdt het lichaam het bloedsuikergehalte in balans.

Bloedsuiker en diabetes
Diabetes is een aandoening waarbij het lichaam het bloedsuikergehalte niet meer in balans kan houden. Bij mensen met diabetes kan glucose niet goed uit het bloed worden gehaald. Het lichaam maakt geen insuline meer aan of reageert niet goed op insuline.

Er zijn twee soorten diabetes: type 1 en type 2. Bij diabetes type 1 valt het afweersysteem cellen aan die insuline aanmaken. Mensen met diabetes type 2 hebben te weinig insuline in hun bloed en reageren niet goed op insuline. Hierdoor blijft er teveel suiker in het bloed zitten. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid.

Wat zijn normale bloedsuiker waarden?
Je kunt het bloedsuikergehalte meten met een druppel bloed, via een vingerprik. Dit kan door een laboratoriumtest of met een bloedglucosemeter. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nuchter prikken en niet nuchter prikken. Bij nuchter prikken, heb je 8 uur voor de test niets gegeten of gedronken (behalve water). Als je niet nuchter prikt, heb je 1,5 á 2 uur voor het prikken nog gegeten en/of gedronken. Op dat moment is het bloedsuikergehalte het hoogst.

Bij nuchter prikken gelden de volgende waardes:

< 6,1 mmol/l = goede bloedsuiker
6,1 - 6,9 mmol/l = verhoogde bloedsuiker
> 6,9 mmol/l = hoge bloedsuiker

Bij niet nuchter prikken gelden de volgende waardes:

< 7,8 mmol/l = goede bloedsuiker
7,8 - 11 mmol/l = verhoogde bloedsuiker
> 11 mmol/l = hoge bloedsuiker

Wat als het bloedsuikergehalte te hoog of te laag is?
Een te lage bloedsuiker heet hypoglykemie (hypo). De bloedsuiker is te laag als deze lager is dan 3,5. Een te lage bloedsuiker is gevaarlijk. Neem direct contact op met een arts.

Een te hoge bloedsuiker heet hyperglykemie (hyper). De bloedsuiker is te hoog als deze hoger is dan 9. Dit is niet direct gevaarlijk, maar het is wel belangrijk om contact op te nemen met de huisarts om een behandeling te bespreken.

Klachten die je kunt hebben door een te hoge bloedsuiker, zijn:

  • Dorst
  • Veel plassen
  • Droge tong
  • Moe of slaperig gevoel
  • Jeuk
  • Vaker ontstekingen hebben, zoals een blaasontsteking

Kom langs voor een glucose check
Wist je dat je bij DA langs kunt komen voor een glucosecheck? In de winkel wordt er door middel van een vingerprikje een druppel bloed verkregen. Zo wordt gemeten wat de bloedsuiker is op dat moment. Als die te hoog is, kan dat een indicatie zijn voor diabetes type 2.

Producten bij dit artikel

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.