Bestelling af te halen in 300+ winkels

Gratis verzending vanaf 35.-

Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

MagazineFolderKlantenservice

Voel je goed

Winkels
Aanbiedingen
300+ Winkels
Blog
HG Hardhouten ontgrijzer 500 milliliter
image
image
image
HG Hardhouten ontgrijzer 500 milliliter
4
.
89
  • Bestelling af te halen in 300+ winkels

  • Gratis verzending vanaf 35.-

  • Voor 21u besteld, binnen 2 dagen in huis*

Gegevens

HG Hardhouten ontgrijzer 500 milliliter

HG Hardhouten ontgrijzer

Hardhout ontgrijzer om grauwheid effectief te verwijderen Tuinmeubelen worden, als ze buiten in weer en wind hebben gestaan, grauw. Langdurig schuren op hardhouten tuinmeubelen om deze grauwheid te verwijderen, is een onplezierige klus. Om deze klus eenvoudig te maken is HG hardhout ontgrijzer ontwikkeld. - Maakt schuren overbodig - Maakt blank en schoon - Ideaal als voorbehandeling voor Hg hardhout kleurhersteller

Gebruik
Spray de te reinigen oppervlakken in met HG hardhout ontgrijzer. Laat dit 10 minuten inwerken. Neem het losgekomen vuil af met behulp van een borstel of spons en overvloedig water. Gebruik hiervoor bij voorkeur een tuinslang of gieter, geen hoge druk reiniger. Laat de tuinmeubelen vervolgens goed drogen. Verbruik: 2 - 3 Tuinstoelen per 500ml, afhankelijk van de graad van vervuiling. Voor oppervlakken die als gevolg an atmosferische aanslag zeer vuil zijn, verdient het de aanbeveling deze vooraf te reinigen met HG Hardhout Reiniger. Dit om te voorkomen dat HG Hardhout Ontgrijzer niet goed bij het hout kan komen en daardoor zijn werk niet kan doen. Dek metalen onderdelen van het te behandelen meubel af valvoren met de behandeling te beginnen. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. Gegevensblad medisch peroneel is op te vragen via +31 36 54 94 777 Consumenten informatieblad is verkrijgbaar op www.hg.eu

Waarschuwingen
H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. ER kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International BV, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Anderen kochten ook

Alle producten