Dit is een website van da.nl
Ons post- en bedrijfsadres is:
Printerweg 6
3821 AD Amersfoort

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 32062358 Ons BTW-nummer is NL.8046.22.012.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je IP-adres en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Je domeinnaam van de bezochte site (niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina)
 • Je e-mailadres (als je boodschappen/vragen plaatst op deze website)
 • Je e-mailadres (als je dit aan ons communiceert)
 • Je NAW gegevens (bijvoorbeeld om de bestelling af te handelen)
 • de domeinnaam van andere sites (die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan)
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

da.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van da.nl op de hoogte te houden. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst
 • om informatie te registreren die eigen is aan je, zoals de webpagina's die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: servicedesk@da.nl
 • Per fax: 088 - 990 84 50

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kan je je in de betreffende mail hiervoor afmelden middels een hyperlink.

Over communicatie per brief
Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren of gegevens van hen te verwijderen. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, via het hierboven vermelde adres.