We informeren je graag over onze maatregelen rondom het coronavirus. Ga voor alle informatie naar deze pagina.

Vanwege enorme toename in bestellingen hebben wij vertraging opgelopen. Momenteel kan het ongeveer 4 werkdagen duren voordat jouw bestelling bezorgd wordt.

Wat je moet weten over het coronavirus

In de regio Wuhan in China is afgelopen december een nieuw coronavirus uitgebroken. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Er zijn verschillende soorten coronavirussen. Deze virussen kunnen bij mensen en dieren infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken. Het nieuwe coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn longklachten. Verder hebben patiënten die besmet zijn met het virus vaak koorts, hoesten ze en kunnen ze moeite hebben met ademhalen. Het nieuwe coronavirus kan longontsteking veroorzaken.

Zijn er mensen met het coronavirus in Nederland?
Er zijn meerdere mensen in Nederland besmet met het virus. Mochten er meer patiënten in Nederland opduiken met het virus, dan zal er nauwkeurig in kaart worden gebracht met wie hij of zij contact heeft gehad. De GGD zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te houden. Meer informatie over verspreiding van het virus vind je hier.

Hoe kun je besmetting voorkomen?
Om besmetting te voorkomen is het aan te raden regelmatig je handig te wassen met zeep en geen handen te schudden. Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Gebruik een zakdoekje eenmalig en gooi het daarna weg. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

Leef de maatregelen na, ook als je zelf niet bang bent om ziek te worden. Voor risico-groepen kan het virus gevaarlijk zijn en het is belangrijk dat verspreiding voorkomen wordt. Onder risicogroepen vallen: ouderen, mensen met hart- en vaatziekten, diabetespatiënten, mensen met een hoge bloeddruk en mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is. Ook voor mensen met kanker is er een groter risico op complicaties omdat hun immuunsysteem vaak verzwakt is.

Helpen mondkapjes besmetting te voorkomen?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt het gebruik van mondkapjes af voor bescherming tegen virussen. Het dragen van een mondkapje helpt alleen als je speciale maskers gebruikt die heel goed sluiten over het gezicht. Ook is regelmatig wisselen nodig. Een speciaal mondmasker helpt alleen bij iemand die besmet is met een virus. Het helpt niet om te voorkomen dat je zelf ziek wordt door anderen die het virus dragen.

Zijn er medicijnen tegen het nieuwe coronavirus?
Er zijn geen medicijnen tegen het nieuwe coronavirus. Ook is er geen prik die mensen beschermt tegen het virus. Als iemand ernstig ziek is door het virus, kan opname in een ziekenhuis nodig zijn. Daar kunnen artsen bijvoorbeeld zuurstof geven tegen benauwdheid.

Worden er maatregelen genomen in Nederland?
In Nederland worden infectieziekteartsen door het RIVM geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Alle GGD’s en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de maatregelen en protocollen. Patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben, worden getest. Deze test kan alleen door een GGD of ziekenhuis worden aangevraagd.

Denk je zelf dat je het coronavirus hebt?
Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten als: hoesten, keelpijn, neusverkoudheid en koorts. Mijd sociaal contact en houd afstand. Als je 24 uur geen klachten meer hebt en je beter voelt, ben je genezen en kun je geen anderen meer besmetten.

Neem contact op met je huisarts als de klachten erger worden (hoge koorts, hoesten, moeite met ademhalen). Ga NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou je andere mensen kunnen besmetten.

Bel bij vragen 0800-1351. Dit is het publieksinformatienummer over het coronavirus.

Producten bij dit artikel

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.